Corallus hortulanus 0.0.1 (CH4);SOLD

CBB 20/9/2013, vlastný odchov / my own breeding

SOLD
!

Pohlavie/Geschlecht/Gender: 0.0.1   

Cena/Preis/Price: 70 €
Rozkŕmené / Eating by itself