Corallus hortulanus 0.0.1 (CH5) SOLD!

CBB 20/9/2013, vlastný odchov / my own breeding

SOLD!

Pohlavie/Geschlecht/Gender: 0.0.1   

Cena/Preis/Price: 60 €
Rozkŕmené / Eating by itself